12647 - klucz do sukcesu w poligrafii


Standaryzacja

Kluczem dla przewidywalnej i stabilnej producji poligraficznej jest standaryzacja. Pozwala ona na wydajne skrócenie ścieżek technologicznych, m.in. rezygnację z indywidualnego profilowania maszyny drukarskiej.

Oferta standaryzacji oraz pre-kwalifikacji.

Pre-kwalifikacja - a właściwie jej brak jest najczęstszym powodem, że standaryzacja rozumiana jako jedynie generacjia krzywych kompensacyjnych nie daje spodziewanych rezultatów.

Obecne rozwiązania pozwalają na wykonywanie większości zadań standaryzacyjnych przy okazji bieżącej produkcji. Celem jest zatem by ograniczyć lub wyeliminować druk dedykowany, a samą standaryzację utrzymywać jako proces ciągły. Monitorowanie całości produkcji jest tu najefektywniejszym rozwiązaniem.

Monitorowanie produkcji

Rozwiązania najbardziej zaawansowane dają precyzyjny wgląd w produkcję przedsiębiorstwa w rozbiciu na zakałdy produkcyjne, konkretne maszyny drukujące czy w ujęciu poszczególnych zmian / maszynistów. Dokładna analiza pozwala na wyłapywanie błędów w bieżącej produkcji i racjonalizowanie produkcji


Normy ISO

International Standard Organization skupia narodowe komitety normalizacyjne swoich członków. Pracujące na rzecz ISO Komitety Techniczne (TC) pracują w Grupach Roboczych (WG) powołanych do rozwiązywania konkretnych zadań normalizacyjnych. Komitet Techniczny TC 130 zajmuje się pracą specjalistów branży poligraficznej. Efektem ich pracy są setki norm. Wiele z nich skierowana jest do producentów maszyn , urządzeń oraz materiałów dla poligrafii. Tu przyładem jednej z najstarszych norm jest ta, która definuje formaty papieru wprowadzjąc typoszergi A, B C... To dzięki tej normie format A4 to 210 x 297 mm i format ten znany jest na całym świecie.

Dla codziennej produkcji, nadzorowania jakości druku kluczowych jest zaledwie kilka, które warto poznać choć w zarysie. Dzięki temu możliwa jest ptrzykładowo wymienność danych pomiędzy programami graficznymi lub precyzyjne określenie jak ma być stworzony plik pdf dla potrezb produkcji poligraficznej. Inna norma wyznacza architekturę profili znanych jako ICC, inna określa jak wykonywać odbitki kontraktowe - proofy.


CIE, ICC, ECI, Fogra, Ugra, IdeAlliance, GWG, ...

Wiele organizacji non-profit pracuje na potrzeby branży poligraficznej. Opracowują podwaliny pod nowe normy oraz tworzą nowe rozwiązania i metody pozwalające na praktyczne wdrażanie standaryzacji. Wyznaczają metody pomiarowe i tworzą charakterystyki, profile. Dzięki ich pracy możliwy staje się rozwój projketów komercyjnych.


ChromaChecker™

to modularny zestaw narzędzi analitycznych działających w chmurze połączony z konsultacjami ekspertów gotowych rozwiązywać zadania związane ze standaryzcją i kontrolą jakości.

ChromaChecker jest odpowiedzią na potrzeby ograniczenia koztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu przewidywalności i stabilności.

Oprogramowanie działa z pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej z dowolnej lokalizacji. Serwery rozmieczczoe na różnych kontynentach zapewniają globalny zasięg. Najnowocześniejsza technologia zapewnia najwyższą precyzję. Unikalne algorytmy matematyczne eliminują błędy i uproszczenia wielu innych rozwiązań.

Moduarna konstrukcja oprogramowania ustawicznie rozwijana i udoskonalana wspierająca wszystkie kluczowe metody i standardy.

ChromaChecker jest inicjatywą polsko-amerykańską. Powstające rozwiązania są opracowywane na podstawie analiz rynku amerykańskiego i głównie z myślą o tym rynku, jednak z uwagi na uniwersalność mogą być stosowane globalnie. Baeta testy dla ChromaCheckera zapewniają najwybitniejsi głównie amerykańscy specjaliści branży, osoby związane choćby z IDEAlliance. Nie brak także specjalistów z Europy, którzy swoimi opiniami i wiedzą pomagają rozwijać produkty.

To co wyróżnia rozwiązania ChromaChecker to silny nacisk na uwzględnianie wszystkich ważnych elementow wpływających na kontrolę procesu - najczęściej pomijane przez inne podobne produkty. To zapewnia przewidywalność niespotykaną gdzie indziej.


Pomoc eksperta

Warto powierzyć rozwiązanie problemów ekspertowi. Jego wiedza i doświadczenie pozwolą ograniczyć przestoje produkcyjne. Zoptymalizowane procedury zapewnią najlepsze efakty przy ograniczeniu kosztów bezpośrednich oraz czasu.